Hoppa till huvudinnehåll

Vu-kurs

Förstå ditt ansvar som verksamhetsutövare

Vi har skräddarsytt en 1-dags intensivkurs speciellt för dig som är verksamhetsansvarig eller chef för publika spa och badanläggningar i Sverige.
Kursen fokuserar på de  riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten, som direkt påverkar ditt dagliga arbete och din verksamhets framgång.

Kurs för Verksamhetsutövare

15 platser, för att vi vill ha en mindre grupp som känner sig bekväm att diskutera och ta upp frågor och funderingar.
Adress: EnviroProcess Utbildningscenter, Kungsbacka

 

Förstå myndighetskraven som ställs på en bad- och spaanläggning och på dig som Verksamhetsutövare

Vad kan du förvänta dig av din befintliga anläggning?

Vattenbehandling för bad har utvecklats starkt under de senaste åren, både genom tekniska framsteg och att vi har fått tydligare lagstiftning.

Denna endagarskurs är till för dig som är beslutsfattare, ansvarig och/eller chef över vattenbehandlingen på publika bad. Kursen ger dig det senaste inom myndighetskrav, en genomgång av de viktigaste parametrarna och verktygen för att begripligt förstå din tekniska badanläggning!

Under kursen går vi bland annat igenom

•    Förstå och ställ krav på nya och gamla anläggningar!
•    Reningsverket och dess kapacitet
•    Optimering - kvalité kontra lägre driftkostnad - var går gränsen?
•    Kraven på badanläggningar ökar - vad gäller för vattenbehandlingen
•    Rutiner för att uppfylla kraven på egenkontroll
•    Åtgärder vid akuta situationer, t ex fekalieutsläpp i vattnet
•    Praktiska råd och konkreta tips

Mål med kursen

Alla de verktyg som behövs för att förstå din badanläggning får du i denna utbildning såsom kunskap om myndighetskrav och driftsoptimering, hur du ska kunna agera bollplank för dina driftstekniker och tips och råd på hur du tillämpar detta i din verksamhet.

”Verksamhetsutövaren ska enligt 26 kap. 19§ miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår.” FoHMFS 2014:12

 

Förkunskap: Denna kurs vänder sig i första hand till verksamhetsansvariga och beslutsfattare

Pris: 8.990kr / person

 

Frågor och anmälan

Anmäl dig direkt till Johanna Högberg som är vår utbildningsansvarig, eller om du har några frågor.
Email: johanna.hogberg@enviroprocess.com
Telefon 0300-83 70 19

Anmälan till våra kurser 2024