Hoppa till huvudinnehåll

Att mäta är att veta
– Hur går det till?

Allt börjar med data via en korrekt utförd och rättvisande mätning. Vi erbjuder därför ett effektivt sätt att mäta trikloramin. Mätningen sker på plats vid en eller flera mätpunkter. Provet analyseras därefter på oberoende laboratorium som utför analysen. En skriftlig rapport med anpassade åtgärdsförslag lämnas sedan. Prover tas ur luften på ett visst avstånd från vattenytan och i alla bassänger på badanläggningen. Vi erbjuder också mätning av trikloraminer i bassängvattnet med den så kallade ”Chalmersmetoden”.

 

Boka trikloramin-analys här!

Vill du ha hjälp att mäta, analysera samt få åtgärdsförslag hur du kan minska mängden trikloramin?

Allt börjar med data via en korrekt utförd och rättvisande mätning. Vi erbjuder därför ett effektivt sätt att mäta trikloramin. Mätningen sker på plats vid en eller flera mätpunkter.

Tel 0300 -83 70 10

info@enviroprocess.com

Fler frågor om trikloramin?

Ring växeln 0300-83 70 00 och bli kopplad till din lokala kontakt, eller maila oss på  info@enviroprocess.com

Kontakta oss

Våra engagerade experter Henrik och Jim förklarar!

Tidigare i år införde som bekant Folkhälsomyndigheten (Fohm) striktare gränsvärden för trikloramin. Det nya gränsvärdet sattes till 0,2 mg/m3. Vi på EnviroProcess har lång och bred erfarenheten av att mäta, analysera och hantera trikloramin på nordiska badanläggningar.

Vi ville dela med oss av detta och har därför tagit fram en kortare utbildningsfilm där våra engagerade experter på badvattenrening (Henrik och Jim) tar oss med genom såväl fakta som de lösningar vi rekommenderar. 

 

REDUTRI

– Ny och patenterad teknik för effektiv reduktion av trikloramin!

EnviroProcess samarbetar med SafeWater Scandinavia som tillsammans med forskare på Chalmers tagit fram en patenterad teknik för väsentlig reduktion av trikloraminavgång. Tekniken bygger på elektrokemisk oxidation av klorkväveföreningar som finns i badvattnet.

REDUTRI’s effektivitet finns väl dokumenterad och metoden kan reducera trikloraminavgång med upp till 70% och detta redan i badvattnet. Utrustningen är säker och framtagen specifikt för reduktion av trikloraminavgång – och har dessutom inga dokumenterade bieffekter.

Läs mer i vår katalog

Vad säger Folkhälsomyndigheten?

Trikloramin – gasen som kan framkalla astma

Trikloramin är gasen som bildas när föroreningar i vattnet reagerar med klor.
Förutom att lukten från trikloramin kan upplevas som obehaglig, så är gasen astmaframkallande och kan leda till irritation i luftvägar och ögon.

Mängden trikloramin får inte överstiga 0.2mg per kubikmeter inomhusluft.