Hoppa till huvudinnehåll

Få råd, tips och tydliga instruktioner

iconTa analysprov, kalibrera och optimera din badanläggning själv på bästa sätt.
Filmerna ger råd, tips och tydliga instruktioner runt rutiner och förfaranden vid provtagning och analys

Se alla instruktionsfilmer

 • Provtagning alkalinitet
 • ProReg 4 - kalibrering pH och redox
 • Depolox 2- aktivering och inställning av Cedox funktionen
 • Kontroll analysinstrument Pocket Colorimeter med standards
 • Infärgningsprov sidoinlopp S TURB
 • Infärgning PIN-X och S-TURB
 • Elektrodbyte - på rätt sätt
 • Infärgningsprov botteninlopp PIN-X
 • ProReg 3 - Kalibrering fritt klor och redox
 • ProReg 5 - Kalibrering fritt klor
 • THM-analys provtagning
 • ProReg 5 - kalibrering nollpunkt klor
 • Daglig provtagning enligt driftjournal
 • ProReg 4 - kalibrering fritt klor
 • Provtagning klorider
 • Flockningsdosering - funktion och inställning rätt dosermängd
 • ProLab P5 - analys klor, pH, alkalinitet och kalciumhårdhet
 • Flamsterilisering provtagningskran och bakterieprov
 • Provtagning COD och TOC
 • Byte doserhuvud på Addens SM/SMD doserpump
 • ProLab pH analysinstrument kalibrering

TIPS, håll utkik på vår YouTube-kanal där vi uppdaterar med nya filmer kontinuerligt.
 

Syftet med våra instruktionsfilmer är att ge dig råd, tips och tydliga instruktioner runt olika rutiner och förfaranden vid provtagning och analys.

Här finns också tydliga beskrivningar "steg för steg" hur du på bästa sätt använder våra produkter.

Se även dessa filmerna plus annat material på vår YouTube-kanal