Hoppa till huvudinnehåll

Kursen genomförs och anpassas för er egen anläggning.

Deltagare: Den egna arbetsenhetens hela personal.
Genomförande: Ett heldags seminarium med den egna arbetsenheten.

Utdrag ur kursinnehåll

•    Inventering av den egna anläggningens teknikutrustning
•    Genomgång av mekanisk rening
•    Genomgång av kemisk rening
•    Arbetarskyddsregler beträffande kemikalier
•    Kapacitetsberäkning av den egna anläggningen
•    Optimering av befintlig utrustning
•    Alternativa lösningar

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs
Pris: SEK 19.990 kr / kurs exkl. moms / Kostnaden är per tillfälle och ni har möjlighet att ha med all er personal på utbildningen.

Frågor och anmälan

Anmäl dig direkt till Johanna Högberg som är vår utbildningsansvarig, eller om du har några frågor.
Email: johanna.hogberg@enviroprocess.com
Telefon 0300-83 70 19