Hoppa till huvudinnehåll

Nya regler för badanläggningar 2021

Nya Allmänna råd     Vägledning om bassängbad

Några intressanta förändringar:

  • ökad tydlighet kring behovet av god hygien och städning

  • förtydligande av kunskapskravet för verksamhetsutövare och personal

  • även luftkvaliteten skall kontrolleras

  • nytt riktvärde för Trikloramin i inomhusluft (<0,2 mg/m3)

  • nytt riktvärde för THM (<100 µg/l) 

  • skärpt riktvärde för bundet klor (0,3 mg/l)

 

Vill du veta mer hur det kommer att påverka din verksamhet så ta gärna kontakt med oss.
 

Folkhälsomyndigheten Allmänna råd om bassängbad 2021. HSLF-FS 2021:11.

Nu har Folkhälsomyndigheten publicerat sin nya tillsynsvägledning om bassängbad. Den består av nya allmänna råd och ny vägledning om bassängbad och ersätter tidigare Allmänna råd (FoHMFS 2014:12) om bassängbad  och handboken ”Bassängbad: hälsorisker, regler och skötsel”.

De allmänna råden och vägledningen är i första hand riktade till miljö- och hälsoskyddsnämnderna, men kan även användas av verksamhetsutövare och andra berörda.

 

Folhälsomyndigheten - Allmänna råd

Folkhäsomyndiheten vägledning om bassängbad

Folhälsomyndighetens webbsida