Hoppa till huvudinnehåll

Steg 1 Teknisk och Kemisk bassängdrift

Program  – Steg 1

08.00

Presentation
Myndighetskrav

09.30

Fika

09.45

Filtrering

Desinfektion och pH justering

12.00

Lunch

13.00

Studiebesök med praktik
Kemikaliehantering

15.00

Fika

15.15

Daglig tillsyn/egenkontroll

16.00

Avslutning

Kurs i Teknisk och Kemisk bassängdrift – Steg 2

Program Dag 1 – Steg 2

08.30
 

Kursen startar

Presentation och inventering av deltagarnas anläggningar

Repetition steg 1

Badvattenkvalitet - smittorisker och riktvärden

11.45

Lunch

12.30 ca

Bassängutformning, Filterteknik och flockning

Dimensionering och kapacitetsberäkning

16.30

Avslutning

17.15

Upphämtning Hotell Halland

18.00

Gemensam aktivitet och middag i Göteborg

Program Dag 2 – Steg 2

08.00

Desinfektion och pH-justering

Mät- och doserteknik

Elektrolytisk klorering

Desinfektionsbiprodukter (DBP)

11.45 Lunch
12.30 ca

Kemhantering

Underhåll och rengöring

17.00 Avslutning
19.00  Gemensam middag, Kungsbacka

Program Dag 3 – Steg 2

08.00

Energiberäkning

Driftsoptimering

Fördjupad egenkontroll

11.45 Lunch
 

”Examensprov”

 Reservtid

15.00 Avslutning

 

Rengöring och hygien på offentliga bad - allt hänger ihop!

kl. 9:00-16:00

Utdrag ur programmet:

•    Hygien på badhus - allt hänger ihop!
•    Påverkan rengöringskemikalier - vattenkvalitet, miljö, inventarier
•    Vad kan vi, vad vill vi - förbättringspotential. Vad kan vi lära av världsledande Tyskland?
•    Rengöring - effektivt och ändamålsenligt
•    Rengöring enligt moderna metoder och rutiner
•    Varför är ytdesinfektion så viktigt? Teknisk utrustning; doserings- och applikationshjälpmedel, bottensugning
      Praktiskt exempel; rengöring, produktval, applicering
•    Hur skyddar jag mig?
 

 

Förstå era bad- och spaanläggningar. Kurs anpassad för verksamhetschefer.

kl. 8:00-17:00

Utdrag ur programmet:

  • Myndighetskrav
  • Hälsorisker
  • Hygien
  • Städning
  • Vattenbehandling
  • Kemhantering
  • Egenkontroll
  • Utvärdering provresultat – när agera?

FRÅGOR?

Kontakta Johanna Högberg, utbildningsansvarig
Epost: johanna.hogberg@enviroprocess.com
Telefon 0300-83 70 19