Skip to main content

Läs mer och ansök idag.

Integritetspolicy

Tack för visat intresse för EnviroProcess och våra karriärmöjligheter. Att skydda din integritet och personuppgifter är viktigt för oss.

De personuppgifter som samlas in och behandlas genom våra karriärsidor kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda hos EnviroProcess eller externa rekryterare som valts ut i rekryteringssyfte.

Dina personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte. Om du vill bli informerad om vilka uppgifter vi har sparat eller ta bort dina uppgifter kontakta oss på jobb@enviroprocess.com.

Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst eller förlust av personuppgifter.

Alla förändringar vi gör i vår integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida.

Observera att denna integritetspolicy endast gäller karriärsidorna.