Hoppa till huvudinnehåll

Kursus tilpasset til Virksomhedsudøvere på svømmebade- og spa anlegg

2 dagarskurs

Vad kan du förvänta dig av din befintliga anläggning?
Vad skall du ställa för krav på din nya anläggning?

Vattenbehandling för bad har utvecklats starkt under de senaste åren, både genom tekniska framsteg och att vi har fått tydligare lagstiftning.

Denna tvådagarskurs är till för dig som är beslutsfattare, ansvarig och/eller chef över vattenbehandlingen på publika bad. Kursen ger dig det senaste inom myndighetskrav, en genomgång av de viktigaste parametrarna och verktygen för att begripligt förstå din tekniska badanläggning!

Under kursen går vi bland annat igenom

•    Förstå och ställ krav på nya och gamla anläggningar!
•    Reningsverket och dess kapacitet
•    Optimering - kvalité kontra lägre driftkostnad - var går gränsen?
•    Kraven på badanläggningar ökar - vad gäller för vattenbehandlingen
•    Rutiner för att uppfylla kraven på egenkontroll
•    Åtgärder vid akuta situationer, t ex fekalieutsläpp i vattnet
•    Praktiska råd och konkreta tips

Mål med kursen

Alla de verktyg som behövs för att förstå din badanläggning får du i denna utbildning såsom  kunskap om myndighetskrav och driftsoptimering, hur du ska kunna agera bollplank för dina driftstekniker och tips och råd på hur du tillämpar detta i din verksamhet.

”Verksamhetsutövaren ska enligt 26 kap. 19§ miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår.” FoHMFS 2014:12

 

Förkunskap: Denna kurs vänder sig i första hand till verksamhetsansvariga och beslutsfattare
Pris: 7.550 SEK ex. moms / Kostnad per person (2-dagars utbildning)
Logi: Ingår ej i kurspriset men vi hjälper gärna till med rumsbokning*