Hoppa till huvudinnehåll

Todagerskurs

Forstå ditt badeanlegg!
Kurs for virksomhetsutøvere på bad- og spaanlegg

Hva kan du forvente av ditt eksisterende anlegg?
Vannbehandling for bad har utviklet seg sterkt i de seneste årene, både gjennom teknisk fremgang og at vi har fått tydeligere lovgivning.

Dette todagers kurset er for deg som er ansvarlig og/eller sjef over vannbehandlingen på offentlige bad. Kurset gir deg det siste innenfor myndighetskrav, en gjennomgang av de viktigste parameterne og verktøyet for å virkelig forstå ditt tekniske badeanlegg!

Under kurset går vi blant annet igjennom:

-          Forstå og sett krav på nye og gamle anlegg!
-          Rensingsverket og dets kapasitet
-          Optimering – kvalitet kontra lave driftskostnader – hvor går grensen?
-          Kravet på badeanlegg øker – hva gjelder for vannbehandlingen
-          Rutiner for å oppfylle kravet på egenkontroll
-          Tiltak ved eventuelle situasjoner, for eksempel fekalieutslipp i vannet
-          Praktiske råd og konkrete tips

Innmelding sendes til Johanna Högberg på e-post johanna.hogberg@processing.se eller på tel +46 0300 83 70 19.

Meld deg på i dag!