Skip to main content

PRESS RELEASE 2022- 06-15

Ny VD rekryterad från NCC till EnviroProcess 

Jonas Wångsell har rekryterats som ny vd till EnviroProcess. Han tillträder sin nya roll den 15 juni 2022 och ersätter då Per Martin som lämnar posten efter 21 år. Jonas Wångsell kommer närmast från NCC där han under de senaste 6 åren har varit affärsansvarig för specialistavdelningen för byggnation av badhus.

- Jag ser fram emot att bidra till att ytterligare förstärka kundperspektivet (NCC är en av EnviroProcess kunder) och fokusera på de värden som EnviroProcess generar för sina kunder, säger Jonas WångsellJonas Wångsell new CEO at EnviroProcess. Hållbar vattenbehandling och vattenåtervinning är helt avgörande för vår framtida miljö och det känns fantastiskt att få jobba med så viktiga frågor.

EnviroProcess tidigare VD Per Martin som kommer att finnas kvar i bolaget, bland annat som styrelseordförande men även i en lite mer tillbakadragen roll som senior rådgivare.

- I min tidigare roll på NCC har jag via ett flertal partneringprojekt haft mycket goda relationer med EnviroProcess. Nu ser jag fram emot att ta nästa steg inom ett välrenommerat och branschledande företag med fortsatt stora utvecklingsmöjligheter, säger Jonas Wångsell.

EnviroProcess har jobbat med vattenbehandling och rening i över 50 och på många sätt drivit branschen framåt. Idag verkar EnviroProcess inom två affärsområden, Pool & Spa och Industri. Gemensamt för båda är dagens högre och högre krav på att rena och återvinna vatten i alla led och steg.

- As part of the specialist network EnviroWater Group, we have access to unique expertise and can analyze and deliver virtually all forms of water treatment equipment, says Jonas Wångsell. Here we have a unique position and I look forward to developing it together with the entire EnviroProcess in the future.

 

Om Enviroprocess

EnviroProcess, grundat 1971 i Kungsbacka, är idag Nordens ledande bolag inom vattenbehandlingslösningar till offentliga pool- & spaanläggningar, dricksvattenverk, sjukhus och processindustri. EnviroProcess som tidigare hette Processing är sedan 2019 en del av EnviroWater Group, ett europeiskt nätverk av företag med experter inom hållbar vattenbehandling.

 

För mer information kontakta:

Jonas Wångsell - VD
+46 70 65 29 030
jonas.wångsell@enviroprocess.com

 

Anders Widing - Marknadschef
+46 70 319 04 05
anders.widing@enviroprocess.com