Hoppa till huvudinnehåll

EnviroProcess mångåriga etablering i norden breddar och fördjupar vår kompetens inom olika systemtekniker och lösningar. Vår utveckling drivs till stor del av alla de inputs vi dagligen får av våra kunder och servicetekniker, och målet är att leverera tillförlitlig teknik som är enkel att använda och förstå. Vi levererar alltid beprövad teknik - som vi vet fungerar och presterar ute hos våra kunder!

EnviroProcess mångåriga etablering i norden breddar och fördjupar vår kompetens inom olika systemtekniker och lösningar. Kunskaper och erfarenheter vi har med oss när vi ”plockar russinen ur kakan” och erbjuder den bästa lösningen till varje enskild applikation och förutsättning.

Vår utveckling drivs till stor del av alla de inputs vi dagligen får av våra kunder och servicetekniker, och målet är att leverera tillförlitlig teknik som är enkel att använda och förstå, samtidigt som det alltid skall finnas support, hjälp och reservdelar att tillgå.

Produkter och systemlösningar utvärderas löpande på vår testanläggning i Kungsbacka innan det når marknaden. Det innebär att vi alltid levererar beprövad teknik - som fungerar och presterar ute hos våra kunder!

 

Tack vare nya ägare och ett flertal nya partners inom SKion Water Group får vi tillgång till ytterligare betydande kunskaper och teknologier i ett bredare vattenbehandlingsperspektiv, applicerbara även på simhallar och badanläggningar.