Skip to main content

Trikloramin (TKA) på badanläggningar

Har ni koll på Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för bassängbad?
"Trikloramin skall hållas längre än 0,2 mg/m3 i inomhusluft "

 

  • Behöver ni hjälp att mäta och analysera er inomhusluft?
  • Behöver ni hjälp med att effektivt reducera Trikloramin ur badvattnet?
  • Vi erbjuder mätning och analys av Trikloramin (TKA) på badanläggningar.

 

Läs mer i vår katalog, här > 

 

Beställ TKA-analys här

Trikloramin är en flyktig gas som belastar rumsluften när den frigörs från badvattnet.
Trikloramin bildas när bland annat svett och urin reagerar med desinfektionsmedlet i badvattnet.

Exponeringen för trikloramin i badanläggningar sker huvudsakligen via inandning.
Arbetsmiljöverket konstaterar i deras kunskapssammanställning (2015:16) att; ”med hänsyn till hälsoaspekter bör halten trikloramin hållas så låg som möjligt”.

Folkhälsomyndighetens nya Allmänna råd om bassängbad, HSLF-FS 2021:11 anger riktvärde längre än 0,2 mg/m3 NCl3 i inomhusluft.

EnviroProcess erbjuder mätning och analys av trikloramin i badanläggningar. Mätningen sker på plats vid en eller flera mätpunkter, provet analyseras därefter på oberoende laboratorium som utför analysen. En skriftlig rapport lämnas när analyssvaret finns tillgängligt.

Prover kan tas direkt ur luften i badanläggningen, men man kan även mäta trikloraminer i bassängvattnet, genom den så kallade ”Chalmersmetoden”.

 

Redutri

Är en ny och patenterad lösning för effektiv reduktion av Trikloraminavgång ur badvatten.

EnviroProcess samarbetar med SafeWater Scandinavia som tillsammans med forskare på Chalmers tagit fram en patenterad lösning för väsentlig reduktion av trikloraminavgång. Den bygger på elektrokemisk oxidation av klorkväveföreningar som finns i badvattnet, som därmed spjälkas till kloridjoner och kvävgas. Dokumenterat goda resultat har uppnåtts på olika badanläggningar.

REDUTRI kan bättre än någon annan metod reducera trikloraminavgång, vilket är dokumenterat (30 - 70 %).
Utrustningen är framtagen specifikt för reduktion av trikloraminavgång och har inga oönskade dokumenterade bieffekter.
En låg spänning används för optimal effekt, vilket innebär en i princip försumbar strömförbrukning (ca 20 kWh/år per cell).

Redutri

Läs mer om REDUTRI och trikloramin på tillverkare
Safe Water Scandinavias hemsida

Safe Water Scandinavia

 SafeWater Scandinavia SafeWater Scandinavias produkt REDUTRI är en unik och patenterad metod som förbättrar badmiljön för både badgäster och badpersonal.