Skip to main content

Härom veckan medverkade Henrik Janson från EnviroProcess på ”Framtidens badanläggningar”.
Här kommer tre snabba till Henrik om eventet:

 

1. Vad var egentligen syftet med konferensen ”Framtidens badanläggningar”?

– Kort kan man säga att eventet samlade över 100 beslutsfattare inom publika bad för att titta närmare på olika projekt och lärdomar inom publika bad – och inte minst hur vi blickar framåt.

Framtidens badanläggningar

2. Och vad upplevde du, som medverkande expert på scen, att de som var där var mest nyfikna på? 

– En faktor som många ville ha dialog kring var – om man ska bygga nytt eller bygga om och renovera? En siffra som bollades var att ca 50 % av svenska bad är över 50 år gamla vilket gör att frågan är högaktuell. Det märktes också tydligt att nya hårdare krav på nivåer av exempelvis trikloramin gör att fler och fler vill förbättra sin förmåga att mäta och säkerställa badvattenkvalitet.

 

3. Vad var det viktigaste som du själv ville förmedla vid ditt expertanförande? 

– Jag fokuserade mycket på värdet för anläggningar att ha en djupare insyn i sin verksamhet. Att mäta, reflektera och för att sedan kunna åtgärda på rätt sätt. Hur viktigt det är med undermätare inom olika sektioner för att skapa en helhetsbild av vatten, värme och inte minst elförbrukningen. Här hade vi mycket dialog kring vikten av att se till årskostnaden vid en bedömning av en aktuell investering. Överlag var det hög nivå på dialogen på Framtidens badanläggningar, vilket var häftigt!, säger Henrik Janson.

 

Förstå och se helheten ihop med Henrik Janson på Träffpunkt Idrott 2023!

Förstå och se helheten ihop med Henrik Janson på Träffpunkt Idrott 2023!

Att förstå och se helheten i ett badhusprojekt, eller i en befintlig badanläggning, skapar förutsättningar för god ekonomi, hållbarhet och en bättre framtid – där alla ska erbjudas att bada, och viktigast, att lära sig simma.  Missa inte Henrik Jansons expertanförande på Träffpunkt Idrott 2023 – onsdag, 8:e mars, kl. 10:00-11:30, Konferenslokal 5.

 

Följ länken för mer info och anmälan:

https://traffpunktidrott.se/programs/helhet-skapar-hallbarhet/