Hoppa till huvudinnehåll

Reaktionstid för klor snabbare med LILIAN än med 10mm kyvetter?


Om man vill bestämma klorvärdet i vattnet skiljer man på två former: Fritt klor som finns för desinfektion och bundet klor som redan har reagerat och inte längre kan bidra till simhallshygienen.
Vid mätning med fotometrar ska båda mätvärdena bestämmas efter varandra: Först det fria kloret, sedan värdet för totalt klor. Om det uppmätta värdet för fritt klor subtraheras från det totala kloret, erhålls värdet för bundet klor i vattnet. Vid mätning med fotometrar som använder 10 mm kyvetter får man vanligtvis vänta mellan 60-120 sekunder mellan mätningarna för fritt klor och totalt klor. Denna tid krävs för den kemiska reaktionen som orsakar färgförändringen för totalt klor.

Vi får därför ofta frågan: Hur är det möjligt att  LILIAN kan mäta bägge värdena inom 60 sekunder, används en annan kemikalie här? 

Nej, kemikalierna i SensoSticks för LILIAN definieras av DIN19643 och ISO 7393-2. Anledningen ligger någon annanstans: På grund av mikrostrukturerna i SensoStick, den mindre provvolymen och därmed den betydligt mindre mängden kemikalier, sker reaktionen i SensoStick mycket snabbare än i 10 mm kyvetter, nämligen inom några sekunder.

Detta är en av anledningarna till att mätningen av klor och pH med LILIAN tar mindre än 1 minut.