Skip to main content

Nya regler för badanläggningar

Folkhälsomyndigheten annonserar om Nya Allmänna råd under 2021.
Exempel på föreslagna förändringar:

  • ökad tydlighet kring behovet av god hygien och städning

  • förtydligande av kunskapskravet för verksamhetsutövare och personal

  • även luftkvaliteten skall kontrolleras

  • nytt riktvärde för Trikloramin i inomhusluft (<0,2 mg/m3)

  • nytt riktvärde för THM (<100 µg/l) 

  • skärpt riktvärde för bundet klor (0,3 mg/l)

Vill du veta mer hur det kommer att påverka din verksamhet så ta gärna kontakt med oss.