Skip to main content

Course in pH measuring

An investment in knowledge that saves money!


1-day course, 
"To measure is to know"
Price 4.850 SEK / person

Utdrag ur kursinnehållet:

pH-mätningen

 • Varför mäta pH
 • Noggrannhet
 • Olika mätare
 • Felkällor
 • Underhåll

pH-elektroden

 • Välj rätt elektrod
 • Livslängd
 • Förvaring
 • Skötsel

Buffertlösningen

 • Hållbarhet
 • Förvaring

Kalibrering

 • När, hur och varför

Journaler/egenkontroll

 • Varför så viktigt
   

To sign up or get more info, please contact:
Johanna Högberg

E-mail: johanna.hogberg@enviroprocess.com
Phone +46 300-83 70 19

 

An investment in knowledge that saves money!

An investment in knowledge that saves money!

BILD PÅ PH MÄTAARE