Skip to main content

Kongstenbadet,
Fredrikstad Norge

 

PROJECTS_MORE_IMAGES

*TEK 10 - Huvudsyftet med förordningen är att bidra till ett kvalitativt byggnadsarbete som uppfyller kraven i eller enligt plan- och bygglagen, inklusive föreskrifter och markplaner med avsättningar. Förordningen ställer krav på alla viktiga områden som visuell kvalitet, universell design, säkerställa lägsta miljöbelastning, yttre miljö, byggsäkerhet, brandsäkerhet, planering, miljö, hälsa och energi. Kraven gäller i princip alla åtgärder, oavsett om arbetet gäller förfaranden i kommunen eller ej.

Byggår 1970 Återinvigdes efter omfattande renovering 2016 Teknikval Ultrafiltrering / Trycksandfilter / Belastningsberoende drift / UV-system

Kongstenbadet, stålbassänger och ultrafilter öppnade möjligheter vid renovering och nybygge.

Anläggningen i Fredrikstad, byggdes 1970 men återinvigdes igen 2016 som ett nytt bad. Badet som nu är en nybyggd och renoverad anläggning har genomgående bassänger, både inom- och utomhus i stål från Berndorf Bäderbau .

Exempel på spännande teknik som använts är ultrafiltrering DINUF, som är en intressant filtreringsmetod vid renovering och nybygge där platsbrist råder men där man ändå ställer höga krav på högkvalitativ vattenrening.

Utebadet på Kongsten har genomgått en rejäl renovering där man klätt in tidigare uttjänta betongbassänger invändigt med stål.  Fördelarna med stålbassänger har visat sig vara många jämfört med mer traditionellt gjutna och kaklade bassänger. Bland annt vad gäller hygien och livslängd men framför allt att risken för frostskador på utebassängerna elimineras helt.
Dessutom slipper man risker med armeringskorrosion och läckande bassänger i innomhusmiljön med oftast stora och kostsamma skador på fastigheten som följd. Att valet föll på stålbassänger från Berndorf var naturligt då dessa är en världsledande aktör och finns med referensbassänger över stora delar av världen.

Byggnationen av badanläggningen följer byggföreskrift TEK 10* som innebär stort fokus på bland annat miljö och energiåtervinning. 
Innebadet är helt nybyggt och består bland annat av en simbassäng och en barnbassäng, även dessa i stål.

Två nya reningssystem har installerats i samband med renoveringen, dels Dinuf ultrafilter samt Collecta trycksandfilter som förser anläggningen med ett "krispigt" och kristallklart vatten.