Hoppa till huvudinnehåll

Kampanjpris
ProSec Mini

inklusive *standardinstallation 175.000 SEK

Undvik hantering och lagring av farliga kemikalier

 • Kloret tillverkas på plats i den mängd ni förbrukar
 • Slipp hanteringen av farliga kemikalier! Hantera salttabletter istället!

ProSec MINI - 100% rent klor

 • Låg saltförbrukning, vilket ger ett mindre läckage av salt till badvattnet jämfört med andra fabrikat.
 • Egentillverkat klor är ”renare” och innehåller lägre andel skadliga biprodukter som klorat
 • Köpt natriumhypoklorit klassas som frätande produkt och ställer högre krav på hantering och förvaring
 • Ingen förvaring och hantering av klor i lokalen!
 • Bidrar till minskad förbrukning av syra

Klor - en färskvara

 • Egentillverkat klor tillverkas efter förbrukning och kloret blir aldrig gammalt

Automatisk tillverkning - Problemfri vardag

 • Automatisk klortillverkning
 • Klorlösningen tillverkas direkt vid behov och doseras in i badvattnet utan att mellanlagras.

Elektrolytisk klorering

 • Förbättrad arbetsmiljö
 • Säker hantering
 • Alltid färsk vara

 

 

ProSec Mini

Egenproducerat desinfektionsmedelProSec MINI
- för små till medelstora bassänger

ProSec Mini är en kompakt elektrolysanläggning som använder koksalt och vatten för framställning av desinfektionsmedel. Produktionen startas och stoppas av en extern klormätare och tillverkad klorlösning leds direkt in i bassängkretsen (utan mellanlagring).

ProSec Mini levereras komplett med saltupplösningstank och avhärdningsfilter och lämpar sig för bassänger med cirkulationsflöde upp till ca. 35 m3/h. För behandling av större flöden parallellkopplas flera enheter som då kaskadregleras (stegar in efter behov).

Kapacitet            max. 70 g/h aktivt klor (ca 1.5 kg/d)
Saltförbrukning    ca 2.4 kg/kg klor

Art nr. 370010    ProSec Mini med avhärdningsfilter och saltupplösningstank. Max 70 g/h
Art nr. 370020    Automatisk avstängning - kit för ProSec Mini

 

Kampanjpris exkl. moms gäller 1 oktober 2020 -  31 mars 2021.
Erbjudandet går inte att kombinera med andra avtal eller rabatter. * Villkor: Erforderlig kallvatten-, kraftmatnings- och avloppskapacitet ska tillhandahållas av beställaren. Resekostnader tillkommer.