Skip to main content

Nya regler för badanläggningar 2021


Några intressanta förändringar:

  • ökad tydlighet kring behovet av god hygien och städning

  • förtydligande av kunskapskravet för verksamhetsutövare och personal

  • även luftkvaliteten skall kontrolleras

  • nytt riktvärde för Trikloramin i inomhusluft (<0,2 mg/m3)

  • nytt riktvärde för THM (<100 µg/l) 

  • skärpt riktvärde för bundet klor (0,3 mg/l)

Vill du veta mer hur det kommer att påverka din verksamhet så ta gärna kontakt med oss.
 

Folkhälsomyndigheten Allmänna råd om bassängbad 2021. HSLF-FS 2021:11.

Nu har Folkhälsomyndigheten publicerat sin nya tillsynsvägledning om bassängbad. Den består av nya allmänna råd och ny vägledning om bassängbad och ersätter tidigare Allmänna råd (FoHMFS 2014:12) om bassängbad  och handboken ”Bassängbad: hälsorisker, regler och skötsel”.

De allmänna råden och vägledningen är i första hand riktade till miljö- och hälsoskyddsnämnderna, men kan även användas av verksamhetsutövare och andra berörda.

Länk till Folhälsomyndigheten - Allmänna råd

Länk till Folkhäsomyndiheten vägledning om bassängbad

Länk till Folhälsomyndighetens webbsida

 

 

 

Gratis webbinarium

- Vad innebär de nya riktlinjerna i praktiken?

I samband med detta bjuder vi in er till ett gratis webbinarium där vi går igenom vad de nya riktlinjerna innebär för er och vad som är skillnaden mot tidigare allmänna råd som gällt fram till idag. Passa på att uppdatera er med de senaste råden och kunskapen om bassängbad.

Datum för webbinarium

4 mars 2021 Kl. 09.30-11.00 - Fullbokad och genomfört.
10 mars 2021 Kl. 09.30-11.00 - Fullbokad och genomfört.
16 mars 2021 Kl. 14.00-15.30 - Fullbokad och genomfört.
13 april 2021 Kl. 09.30-11.00 - Fullbokad och genomfört.
Begränsat antal, först till kvarn.

Läs mer här och anmäl dig >

Se datum och mer information här>