Skip to main content

Vitböcker om bassängutformning, rörsystem, filterteknik etc.

Handlingar som är tänkt att fungera som beskrivning, ge vägledning samt upplysa de för- och nackdelar som bör analyseras och beaktas innan man gör sina slutgiltiga val.

Vi har samlat kunskaper, erfarenheter, sammanfattningar av olika områden som skall hjälpa er.

Guider

Bassängvattenguiden - kontroll och bedömning av vattenkvaliteten

Rutiner för handläggning av fekalier i bassängbad

Svenska standarder

beställs på www.sis.se

Tips på standarder för badanläggningar:

SS EN 15288 – Säkerhetskrav för offentliga badanläggningar (del 1 och 2)
SS EN 13451 – Utrustning för simbassänger (del 1 – 11)