Skip to main content

Steg 1 Teknisk och Kemisk bassängdrift

Program  – Steg 1

08.30
 • Presentation
 • Myndighetskrav
09.30 Fika
09.45
 • Filtrering
 • Desinfektion och pH justering
12.00 Lunch
13.00
 • Studiebesök med praktik
 • Kemikaliehantering
15.00 Fika
15.15 Daglig tillsyn/egenkontroll
16.00 Avslutning

 

Kurs i Teknisk och Kemisk bassängdrift – Steg 2

Program Dag 1 – Steg 2

08.30

Kursen startar

 • Presentation och inventering av deltagarnas anläggningar
 • Repetition steg 1
 • Badvattenkvalitet - smittorisker och riktvärden
11.45 Lunch
12.30 ca
 • Bassängutformning, Filterteknik och flockning
 • Dimensionering och kapacitetsberäkning
16.30 Avslutning
17.15 Upphämtning Hotell Halland
18.00 Gemensam aktivitet och middag i Göteborg

Program Dag 2 – Steg 2

08.00
 • Desinfektion och pH-justering
 • Mät- och doserteknik
 • Elektrolytisk klorering
 • Desinfektionsbiprodukter (DBP)
11.45 Lunch
12.30 ca
 • Kemhantering
 • Underhåll och rengöring
17.00 Avslutning
19.00  Gemensam middag, Kungsbacka

Program Dag 3 – Steg 2

08.00
 • Energiberäkning
 • Driftsoptimering
 • Fördjupad egenkontroll
11.45 Lunch
 
 • ”Examensprov”
 •  Reservtid
15.00 Avslutning

 

 

Rengöring och hygien på offentliga bad - allt hänger ihop!

kl. 9:00-16:00

Utdrag ur programmet:

•    Hygien på badhus - allt hänger ihop!
•    Påverkan rengöringskemikalier - vattenkvalitet, miljö, inventarier
•    Vad kan vi, vad vill vi - förbättringspotential. Vad kan vi lära av världsledande Tyskland?
•    Rengöring - effektivt och ändamålsenligt
•    Rengöring enligt moderna metoder och rutiner
•    Varför är ytdesinfektion så viktigt? Teknisk utrustning; doserings- och applikationshjälpmedel, bottensugning
      Praktiskt exempel; rengöring, produktval, applicering
•    Hur skyddar jag mig?

 

Vid frågor kontakta Johanna Högberg, utbildningsansvarig
Epost: johanna.hogberg@enviroprocess.com
Telefon 0300-83 70 19