Skip to main content

Fördjupningskurs i drifttekniska frågor för bad

Kursen vänder sig till de som har erfarenheter av badanläggningar och vill fördjupa sina kunskaper inom vattenbehandling ytterligare. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en utökad förståelse och goda förutsättningar att driftsoptimera sin anläggning samt förstå dess styrkor och svagheter.
Kursen ger även kunskaper att utvärdera teknikval inför en renovering eller nybyggnation.

Utdrag ur kursinnehåll

 • Inventering av deltagarnas anläggningar
 • Myndighetskrav (bedömningar, konsekvenser)
 • Bassängutformning
 • Mekanisk rening (filterhygien, optimering)
 • Kemisk rening
 • Dimensionering och kapacitetsberäkning
 • Mät- och reglerteknik (trendkurvor och utvärdering)
 • Desinfektionsbiprodukter (kloraminer, THM, AOX etc)
 • Vattenanalyser; provtagning och utvärdering
 • Dimensionering
 • Energiberäkning
 • Driftsoptimering

Steg 2

Förkunskaper: Steg 1, eller dokumenterat motsvarande utbildning
Kurslängd: 3 dagar
Kostnad per person:   13.080 kr SEK /person

Anmäl dig idag!

Fyll i detta dokument innan kursen, och skriv ut och ta med.
Har ni ingen skrivare, så kan vi skriva ut den här på plats. Ta med filen via usb eller maila till Johanna så skriver hon ut den åt er.

Frågor

Kontakta Johanna som är vår utbildningsansvarig om du har några frågor, eller vill anmäla dig till någon av våra utbildningar

Email: johanna.hogberg@enviroprocess.com
Telefon 0300-83 70 19