Skip to main content

Grundkurs i drifttekniska frågor för bad

Kursen vänder sig till de som vill få grundläggande kunskaper i vattenbehandling. Vi lär ut vikten av daglig tillsyn och rutiner. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna allmänna kunskaper för att hantera egenkontroll och den dagliga driften av ett reningsverk.
Kursen är ambulerande och genomförs under året på utvalda platser runt om i Norden som ett endagsseminarium.

Utdrag ur kursinnehåll

 • Hur fungerar ett reningsverk för badvatten?
 • Vilka krav ställer myndigheterna?
 • Vad är egenkontroll?
 • Vad har jag för ansvar?
 • Mekanisk rening
 • Filterspolning
 • Flockning – när och hur?
 • Desinfektion och pH-värde?
 • Mät- och reglerteknik
 • Kemikaliehantering & Säkerhetsaspekter
 • Bassängrengöring

Steg 1

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs
Kurslängd: 1 dag
Kostnad per person:   5.052SEK exkl. moms

 

Anmäl dig här till kurser 2021

Anmäl dig här till kurser 2022

 

Frågor

Kontakta Johanna som är vår utbildningsansvarig om du har några frågor, eller vill anmäla dig till någon av våra utbildningar

Email: johanna.hogberg@enviroprocess.com
Telefon 0300-83 70 19

 

Program – Steg 1

08.00 Presentation Myndighetskrav

09.30 Fika

09.45 Filtrering Desinfektion och pH justering

12.00 Lunch

13.00 Studiebesök med praktik Kemikaliehantering

15.00 Fika

15.15 Daglig tillsyn/egenkontroll

16.00 Avslutning