Skip to main content

Utbildning via webben!

Samla hela personalen. Vi erbjuder nu webbutbildning för er anläggning under en halvdag.

Utdrag ur programmet:

 • Hygien på badhus - allt hänger ihop!
 • Påverkan rengöringskemikalier - vattenkvalitet, miljö, inventarier
 • Vad kan vi, vad vill vi - förbättringspotential.
 • Rengöring - effektivt och ändamålsenligt
 • Rengöring enligt moderna metoder och rutiner
 • Varför är ytdesinfektion så viktigt? Teknisk utrustning; doserings- och applikationshjälpmedel, bottensugning.
  Praktiskt exempel; rengöring, produktval, applicering
 • Hur skyddar jag mig?

Förkunskaper: Denna kurs vänder sig i första hand till simhallspersonal och städansvariga, badchefer och föreståndare.

Art.nr 918038 online    Rengöringsseminarie, ½ dag - online/webbutbildning
För hela er personal. Halvdagarskurs,
Pris. 7.590:00 /tillfälle

 

Utbildning plats!

Samla hela personalen. Vi erbjuder utbildning på er anläggning, välj mellan hel eller halvdag.

Utdrag ur programmet:

 • Hygien på badhus - allt hänger ihop!
 • Påverkan rengöringskemikalier - vattenkvalitet, miljö, inventarier
 • Vad kan vi, vad vill vi - förbättringspotential.
 • Rengöring - effektivt och ändamålsenligt
 • Rengöring enligt moderna metoder och rutiner
 • Varför är ytdesinfektion så viktigt? Teknisk utrustning; doserings- och applikationshjälpmedel, bottensugning.
  Praktiskt exempel; rengöring, produktval, applicering
 • Hur skyddar jag mig?

Förkunskaper: Denna kurs vänder sig i första hand till simhallspersonal och städansvariga, badchefer och föreståndare.
Art.nr 918036    Rengöringsseminarie, 1 dag - på egen anläggning.
För hela er personal. Endagarskurs,
Pris 14.290:00 /tillfälle

Art.nr 918038    Rengöringsseminarie, ½ dag - på egen anläggning.
För hela er personal. Halvdagarskurs,
Pris. 8.790:00 /tillfälle

 

Rengöringsseminarium:

Seminariet hålls runt om i Sverige, besök vår hemsida och för att läsa mer information, där hittar du även datum på vilka orter vi kommer besöka.  Denna kurs vänder sig i första hand till simhallspersonal och städansvariga, badchefer och föreståndare.

Utdrag ur programmet:

 • Hygien på badhus - allt hänger ihop!
 • Påverkan rengöringskemikalier - vattenkvalitet, miljö, inventarier
 • Vad kan vi, vad vill vi - förbättringspotential.
 • Rengöring - effektivt och ändamålsenligt
 • Rengöring enligt moderna metoder och rutiner
 • Varför är ytdesinfektion så viktigt? Teknisk utrustning; doserings- och applikationshjälpmedel, bottensugning
  Praktiskt exempel; rengöring, produktval, applicering
 • Hur skyddar jag mig?

Förkunskaper: Denna kurs vänder sig i första hand till simhallspersonal och städansvariga, badchefer och föreståndare.
Art.nr 918034    Rengöringsseminarie, 1 dag. Logi, Ingår ej i kurspriset men vi hjälper gärna till med rumsbokning

Frågor och anmälan

Anmäl dig direkt till Johanna Högberg som är vår utbildningsansvarig, eller om du har några frågor.
Email: johanna.hogberg@enviroprocess.com
Telefon 0300-83 70 19