Skip to main content

Kurs i pH-MÄTNING
Course in pH measurement

En investering i kunskap som spar pengar!
An investment in knowledge that saves money!

Endagskurs,  Pris 4.850 SEK / person
Day course,  Price 4.850 SEK / person

För att säkerställa drift och handhavande på anläggningen och inte minst för att öka kunskapen om vikten att rätt utföra mätningsprocedurer så håller EnviroProcess kurser och utbildningar inom dessa kunskapsområden.

Kurs i pH-mätning – en investering i kunskap som sparar pengar!

Vi har sedan 1993 hållit kurser i pH-mätning på många olika orter och hos kommuner och företag i Sverige.

Målsättningen med kursen är att ge deltagarna ökad kunskap och fördjupad förståelse för pH-mätning samt att förbättra förutsättningarna för säkrare och nogrannare mätresultat, och därmed minska risken för driftstörningar och handhavandefel.

Vi vänder oss till driftspersonal, maskinpersonal, laboratoriepersonal samt alla andra som kommer i kontakt med processen runt pH-mätning.

Kursen är en heldagsutbildning, där teori och praktik varvas. Kursen är ambulerande och hålls på olika orter i Norden. Det går även att boka interna, anpassade kurser för enskild personal. Dessa anordnas med fördel på eller i anslutning till egen anläggning bland annat för att i praktiken kunna öva på nyvunna kunskaper.

 

Utdrag ur kursinnehållet:

pH-mätningen

 • Varför mäta pH
 • Noggrannhet
 • Olika mätare
 • Felkällor
 • Underhåll

pH-elektroden

 • Välj rätt elektrod
 • Livslängd
 • Förvaring
 • Skötsel

Buffertlösningen

 • Hållbarhet
 • Förvaring

Kalibrering

 • När, hur och varför

Journaler/egenkontroll

 • Varför så viktigt

 

Grundkurs i pH mätning, heldag.
Pris: 4.850 SEK inkl. lunch och fika, kursmaterial.
Inga förkunskaper krävs.
 

Anmälan och frågor:
Johanna Högberg, utbildningsansvarig

Epost: johanna.hogberg@enviroprocess.com
Telefon 0300-83 70 19

 

An investment in knowledge that saves money!

An investment in knowledge that saves money!

BILD PÅ PH MÄTAARE