Hoppa till huvudinnehåll

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Enviroprocess Sweden AB med org.nr: 556275-2898 (EnviroProcess AB) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som är relevanta i vår affärsmässiga relation. För oss är det en självklarhet att värna om din integritet och skydda dessa uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler.

Vi kommer att kunna kontakta dig via mejl, telefon, sms eller per post. Personuppgifter kan innehålla: namn, postadress, e-postadress, språkinställningar, telefonnummer, jobbtitel och bransch.

Typer av data vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du deltar på våra arrangemang, väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar in inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, språkinställningar, telefonnummer, jobbtitel och bransch.

Du som får marknadsföring eller annan information från oss i egenskap av din yrkesroll.

Med yrkesroll avses alla befintliga och potentiella kunder, besökare eller potentiella besökare till bransch-/fackmässor eller andra event, seminarium och utbildningar.

 För att du ska kunna anmäla dig till ett event, seminarium, mässa eller utbildning krävs det att du lämnar vissa personuppgifter till oss. Vilka uppgifter som är obligatoriska framgår av registreringsformuläret när du gör din anmälan. Dessa uppgifter krävs för att du ska kunna registrera dig hos oss. Om du inte fyller i uppgifterna kommer du inte kunna genomföra din anmälan.

När du besöker ett av våra arrangemang i din yrkesroll behandlar vi dina personuppgifter för i huvudsak följande ändamål:

  • För att registrera och administrera din anmälan till eventet
  • För att kommunicera med dig inför och under eventet, t.ex. för att skicka information till dig
  • För att skicka information och marknadsföring om eventet och om liknande arrangemang som vi tror att du kan vara intresserad av.

När du har anmält dig till något av våra arrangemang kommer vår kommunikation till dig bestå av:

  • En bekräftelse via e-post, sms eller post
  • Eventuell faktura via post eller e-post
  • E-post med information samt nyhetsbrev och marknadsföring om eventet och om liknande arrangemang som vi tror att du kan vara intresserad av
  • Nyhetsbrev om EnviroProcess verksamhet och produktutbud
  • E-post med marknadsundersökning om eventet

Du kan när som helst välja att avregistrera dig från viss information eller välja att bli raderad. 

Avregistrering och rätten att bli raderad.

Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från information som kommer från EnviroProcess AB, och kan själv välja vilken information du önskar erhålla. Detta gör du genom att klicka på info.se@enviroprocess.com

Du har även rätt att bli raderad från vår kunddatabas och från det datumet du meddelat oss detta kommer du inom 90 dagar att bli raderad.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, t ex när du får ett nyhetsbrev. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rensning och uppdatering av databas

För oss är det viktigt att ha en korrekt kunddatabas och vi har resurs som:

  • Löpande rensar och uppdaterar kunddatabasen.
  • Rensar bort studsar på e-post samt uppdaterar register efter returer på postala utskick.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Hur kommer du i kontakt med oss?

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs ovan är du välkommen att kontakta oss.

Våra kontaktuppgifter är:

EnviroProcess AB
Borgås Gårdsväg 9, 434 39 Kungsbacka
Tel: 0300 83 70 00
info@enviroprocess.com