Hoppa till huvudinnehåll

Videregående kurs i driftstekniske spørsmål for bad.

Kurset henvender seg til personell som har erfaringer med bade- anlegg, og vil fordype sine kunnskaper innen vannbehandling ytter- ligere. Hensikten med kurset er å gi deltakerne en utvidet forståelse og gi gode forutsetninger til å optimalisere sine anlegg, samt forstå anleggets sterke og svake sider. Kurset gi også kunnskaper for å evaluere teknikkvalg innenfor rehabilitering eller nyanlegg. Kurset er mobilt og gjennomføres på utvalgte plasser rundt om i Norden, som et tredagers-kurs.

Utdrag av kursinnholdet
Teknisk & kemisk bassengdrift 2:

 • Gjennomgåelse av deltagernes anlegg
 • Myndighetskrav (vurderinger, konsekvenser)
 • Bassengutforming
 • Mekanisk rensing (filterhygiene, optimering)
 • Kjemisk rensing
 • Dimensjonering og kapasitetsberegning
 • Måle- og reguleringsteknikk (trendkurver og evaluering)
 • Desinfeksjonsbiprodukter (kloraminer, THM, AOX etc)
 • Vannanalyser; prøvetaking og evaluering
 • Dimensjonering
 • Energiberegning
 • Driftsoptimering

 

Trinn 2

Förkunskaper: Steg 1, eller dokumenterat motsvarande utbildning
Kurslängd: 3 dagar
Kostnad per person:   12.870SEK exkl. moms

Spørsmål

Velkommen til å sende påmelding eller spørsmål direkte til Johanna Högberg, kursansvarlig i Norden:
Email: johanna.hogberg@enviroprocess.com
Telefon +46 300-83 70 19

Påmedling her