Hoppa till huvudinnehåll

Service och eftermarknadstjänster

När en servicetekniker från EnviroProcess besöker din anläggning kan du vara trygg med att du har rätt kompetens på plats och att arbetet blir fackmannamässigt utfört.

Stor auktoriserad serviceavdelning
Vår servicepersonal genomgår årligen utbildningar hos våra agenturer för att säkerställa kunskapsnivån och på bästa sätt kunna ge våra kunder den service de förväntar sig. Vi erbjuder förebyggande underhåll via olika serviceavtal. I Kungsbacka har vi även en auktoriserad serviceverkstad och full reservdelshållning för Dolphin bottensugar.

Förebyggande underhåll är god ekonomi!
Alltid auktoriserad och utbildad personal med god tillgänglighet och snabb service. Genom kontinuerlig utbildning hos våra agenturer säkerställer vi att kunskapsnivån alltid motsvarar den tekniska utrustning som vi levererar. Den tekniska installationen är en viktig del i din verksamhet och ska fungera under lång tid. Som med alla tekniska installationer krävs ett löpande underhåll för att minska risken för driftstörningar. Ett förebyggande och planerat driftstopp innebär att vi har resurser och reservdelar på plats hos er för en så tidsoptimerad insats som möjligt. Kontakta oss för mer information om hur vi kan anpassa service och förebyggande underhåll på er anläggning.

Ständigt växande serviceorganisation
I vår strävan att svara mot branschens ökade efterfrågan på servicetjänster sker en kontinuerlig nyrekrytering av servicetekniker. Alla servicetekniker genomgår ett omfattande utbildningsprogram som innefattar kortare eller längre period av praktisk utbildning på fältet och hos våra leverantörer. Utöver utbildningen i EnviroProcess omfattande produktprogram så har varje servicetekniker en utbildning i säker kemikaliehantering, heta arbeten samt elbehörighet i enlighet med Elsäkerhetsverkets krav.