Skip to main content

Bra och förebyggande underhåll ÄR god ekonomi – Med planlagda driftstopp för service och underhåll undviks plötsliga överraskningar i den så viktiga dagliga driften.
Ett planerat stopp innebär att man kan informera verksamheten som anpassas, man har utrustning, reservdelar och utsedd personal på plats. Genom detta minimeras risken för skador på människor och miljö. Samt att man undviker höga kostnader för akuta insatser, leveranstider och onödig irritation hos gäster och den egna verksamheten.
Läs mer om verksamhetsutövarens ansvar för egenkontroll och rutiner i SFS 1998:901

EnviroProcess förfogar över en stor och rikstäckande serviceavdelning, därför kan vi i samverkan med er hitta bra upplägg för en mängd tjänster, bland annat planlagda förebyggande underhåll.
I vårt moderna utbildningscenter i Kungsbacka med fullt bestyckat maskinrum och bassäng erbjuder vi en mängd utbildningar, kurser och föreläsningar. Se utbud och kommande kurser på vår hemsida.

  • CAD konstruktion och Projektering
  • Rikstäckande serviceavdelning
  • Tjänster och service
  • Litteratur
  • Teknisk utredning
  • Utbildningar | Seminarier

 

Läs om ovan här.