Skip to main content

Lika viktigt som rengöringen av utrymmen runt bassängerna är, lika viktigt är det att bassängerna regelbundet bottensugs för att avlägsna smuts som sedimenterat på botten. Det går inte att säga nog många gånger men  - allt hör ihop!

Vi har lång erfarenhet och därmed kunskapen att hjälpa er att lösa alla uppgifter runt rengöring på bad. Tack vare rätt kemikalier för avsett ändamål tillsammans med användarvänlig utrustning skapar vi möjligheten att på enklaste och mest miljövänliga sätt hålla din anläggning ren och hygienisk.

Bottensugar

ProSector - rengöring