Skip to main content

Aquasorb 2000 - Aktivt kul til kampagnepris

Aktivt kul bidrager effektivt til optimal vandkvalitet i svømmebade ved at reducere bundet klor, trihalomethaner, urea og andre uønskede biprodukter. Filtrering med aktivt kul er baseret på adsorption, dvs. at væsker eller stoffer via kontakt med den indre og ydre overflade af kullene bliver adsorberet, tilbageholdt, eller omforandret.

Levetiden på kul varierer fra 1-5 år alt efter bassintype, vandtemperatur, flow igennem filteret, kultype og badebelastning. Levetiden afhænger også af vedligehold og driftsmetode på kulfilteret.

Aquasorb 2000 er aktivt kul i højeste kvalitet. Kullene er forskyllede, hvilket gør ilægningen nemmere. Vi tilbyder ilægning af erfaren montør. Herved undgås større mængder sort støv i omgivelserne.
Vi tilbyder lige nu Aquasorb 2000 til en særlig kampagnepris, - Ring og hør nærmere.