Hoppa till huvudinnehåll

Fordybningskursus i driftstekniske spørgsmål for svømmebade

3 dagers kursus.

Kursen vänder sig till de som har erfarenheter av badanläggningar och vill fördjupa sina kunskaper inom vattenbehandling ytterligare. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en utökad förståelse och goda förutsättningar att driftsoptimera sin anläggning samt förstå dess styrkor och svagheter.
Kursen ger även kunskaper att utvärdera teknikval inför en renovering eller nybyggnation.

Utdrag ur kursinnehåll

 • Inventering av deltagarnas anläggningar
 • Myndighetskrav (bedömningar, konsekvenser)
 • Bassängutformning
 • Mekanisk rening (filterhygien, optimering)
 • Kemisk rening
 • Dimensionering och kapacitetsberäkning
 • Mät- och reglerteknik (trendkurvor och utvärdering)
 • Desinfektionsbiprodukter (kloraminer, THM, AOX etc)
 • Vattenanalyser; provtagning och utvärdering
 • Dimensionering
 • Energiberäkning
 • Driftsoptimering

Steg 2

Förkunskaper Genomfört Steg 1utb. (eller dokumenterat motsvarande kurs)
Grundkurs 1 dag
Kostnad per person 12.550 SEK exkl. moms

Frågor och anmälan

Kontakta Johanna som är vår utbildningsansvarig om du har några frågor, eller vill anmäla dig till någon av våra utbildningar

Email: johanna.hogberg@enviroprocess.com
Telefon 0300-83 70 19